Szolgáltatásaink


Foglalkozás-egészségügy
 • Foglakozás-egészségügyi (üzemorvosi) ellátás
 • Munkaköri alkalmassági vizsgálat
 • Egészségügyi kiskönyv
 • Gépjárművezetői engedély (munkakörhöz kapcsolódóan)
 • Gépkezelői engedély
 • Oltások
 • Munkahigiénés vizsgálat


Munkapszichológia
 • Munkapszichológiai alkalmassági vizsgálat
 • Pszichológiai alkalmassági vizsgálat
 • Életvezetési/életpálya tanácsadás
 • Pályaválasztási orientáció
 • Képességvizsgálatok
 • Személyiségvizsgálat
 • Pszichológiai tanácsadás


Munkavédelem
 • Munkavédelmi ellátás
 • Kockázatértékelés
 • Munkavédelmi oktatás
 • Munkavédelmi tanácsadás