Tisztelt Partnereink!

A Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma által elrendeltekre való tekintettel, Szolgálatunk 2020. március 17-től rendkívüli eljárásrendet vezet be.


Rendelőink nyitvatartása:
Szinva utcai rendelőnk változatlan rendelési idővel a továbbiakban is üzemel:
Hétfő:         8.00 – 13.00
Kedd:         13.00 – 19.00
Csütörtök:   8.00 – 13.00
Péntek:       8.00 – 12.00

A vizsgálatok előzetes telefonos időpontegyeztetés alapján történnek Szinva utcai rendelőnkben. Telefonos időpontegyeztetés munkanapokon 8.00 – 14.00 óra között lehetséges az alábbi elérhetőségen: +36 20 380 7420.

A Kispesti Rendelőintézetben fenntartott orvosi rendelőnk munkatársai 2020. 03. 17-től 8.00 – 14.00 között távmunka keretében állnak az Önök rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken: mobil: +36 20 519 6810
e-mail: iroda@agentgts.hu
A kispesti rendelőnk további feladatait határozatlan időre Szinva utcai rendelőnk veszi át.

Munkavédelem


A munka- és tűzvédelmi előírások betartása előfeltétele a biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkavégzésnek.


Tűz- és munkavédelmi szolgáltatásunk keretén belül az alábbiakat tudjuk biztosítani ügyfeleink számára:
 • Folyamatos jogszabálykövetés, konzultáció a megbízóval a tűz- és munkavédelem szakterületein. Hatósági ellenőrzéseken a megbízó képviselete.

Munkavédelemi szolgáltatások:
 • Munkavédelmi kockázatértékelés készítése.
 • Kémiai kockázatértékelés készítése.
 • Biológiai kockázatértékelés készítése.
 • Munkavédelmi oktatás megtartása.
 • Munkavédelmi szabályzat készítése, karbantartása, felülvizsgálata.
 • Munkabalesetek azonnali kivizsgálása, részvétel a hatósági ellenőrzésen.
 • Egyéni védőeszköz-juttatás belső rendjének meghatározása.
 • Munkahelyek ergonomikus kialakításának támogatása (fény, zaj, világítás szempontjából).
 • Munkavédelmi hatósági bejáráson a megbízó képviselete.
 • Gépek, berendezések munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatának elvégzése, esetleges hiányosságok megoldása.

Tűzvédelemi szolgáltatások:
 • Tűzvédelmi szabályzatok és tűzveszélyességi osztályba sorolás készítése.
 • Tűzvédelmi oktatás megtartása.
 • Tűzvédelmi eszközök szakszerű kihelyezése.
 • Biztonsági jelzések meghatározása, kihelyezése és felülvizsgálata.