Tisztelt Partnereink!

A Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma által elrendeltekre való tekintettel, Szolgálatunk 2020. március 17-től rendkívüli eljárásrendet vezet be.


Rendelőink nyitvatartása:
Szinva utcai rendelőnk változatlan rendelési idővel a továbbiakban is üzemel:
Hétfő:         8.00 – 13.00
Kedd:         13.00 – 19.00
Csütörtök:   8.00 – 13.00
Péntek:       8.00 – 12.00

A vizsgálatok előzetes telefonos időpontegyeztetés alapján történnek Szinva utcai rendelőnkben. Telefonos időpontegyeztetés munkanapokon 8.00 – 14.00 óra között lehetséges az alábbi elérhetőségen: +36 20 380 7420.

A Kispesti Rendelőintézetben fenntartott orvosi rendelőnk munkatársai 2020. 03. 17-től 8.00 – 14.00 között távmunka keretében állnak az Önök rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken: mobil: +36 20 519 6810
e-mail: iroda@agentgts.hu
A kispesti rendelőnk további feladatait határozatlan időre Szinva utcai rendelőnk veszi át.

Minőségpolitikánk


Az AGENT GTS Foglalkozás-egészségügyi és Munkavédelmi Kft. tevékenysége középpontjába a jó minőségű, megbízhatóságon alapuló, a minőségirányítási követelményeket figyelembe vevő és gazdasági szempontból is versenyképes szolgáltatást állítja.

A társaság minőségpolitikája teljes körűen érvényes a Társaság valamennyi szolgáltatási folyamatát érintő tevékenységére és a mindennapi munkafolyamatok szerves részeként kerül érvényesítésre.

A Társaság minőségpolitikai célkitűzései:
 • Kompromisszumok nélküli minőség
 • A Vevők igényeinek folyamatos kielégítése
 • A folyamatok gazdaságosságának javításával a szolgáltatási pozíciónk erősítése
 • A Társaság humán erőforrásokra támaszkodó hátterének és szolgáltatói kapcsolatrendszerének megőrzése, hatékonyságának javítása

A fenti célok elérése érdekében a Társaság az alábbi eszközök alkalmazására törekszik:
 • széles körű, a Társaság foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás nyújtása, illetve minden folyamatára érvényes – az MSZ EN ISO 9001:2015 szabványnak megfelelő – minőségirányítási rendszert működtet,
 • rendszeres oktatással segíti az alkalmazottak és a vezetők minőségi szemléletének kialakítását és minőségirányítási ismereteik folyamatos elmélyítését,
 • minden munkafolyamatban és munkakörben meghatározza a minőségi követelményeket és megteremti azok betartásának feltételeit,
 • gondoskodik a létrehozott minőségirányítási rendszer folyamatos fejlesztéséről és a minőségi előírások betartásának rendszeres ellenőrzéséről,
 • Társaságunk minden munkatársa törekszik a megbízók igényeinek és a jogszabályi előírásoknak megfelelő, magas színvonalú, a – mindenkori szakmai és minőségirányítási fejlesztések eredményeit is magába foglaló – kielégítésére,
 • nyílt és segítőkész légkört teremt a felmerülő minőségirányítási problémák megoldásához,
 • partnereivel szemben is megfogalmazza minőségi elvárásait és azokat következetesen számon kéri.

A Társasági minőségpolitika meghatározó eleme a dolgozók felelőssége:
 • minden társasági alkalmazott felelős saját munkájában a minőségi követelmények megvalósításáért,
 • a vezetők felelősek a minőségpolitikai célkitűzések társaságunk keretein belül való érvényesítéséért, a minőségirányítási előírások betartásáért.